Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnice z volieb v NR SR 2023 - Šuňava

V obci Šuňava boli pre voľby do NR SR 2023 dňa 30.9.2023 dva volebné okrsky.

Zápisnice z volieb:

Okrsok č. 1 - Zápisnica (1.59 MB)

Okrsok č. 2 - Zápisnica (1.4 MB)

Vyvesené: 2. 10. 2023

Dátum zvesenia: 3. 10. 2026

Zodpovedá: Anna Dlugoš Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť