Navigácia

Obsah

Späť

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolaný

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade
vyhlasuje, dňom 29.3.2022 od 08:00 hod., čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru, viď príloha. (280.75 kB)

Žiadame vlastníkov resp. správcov lesných
pozemkov o vykonávanie hliadkovacej činnosti v mimopracovnom čase a v
čase pracovného pokoja.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade od 1. apríla 2022 od 15,00 hod. odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Príloha (231.59 kB)
 

 

 

Vyvesené: 30. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť