Navigácia

Obsah

Späť

NÁVRH VZN č. 1/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadia č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 a VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce bude prednesený na zasadaní Obecného zastupiteľstva v Šuňave dňa 13.05.2021.

NÁVRH (91.29 kB)

Vyvesené: 28. 4. 2021

Dátum zvesenia: 14. 5. 2021

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť