Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 565/2020-SP

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebníci Peter Handzuš a Mgr. Oľga Handzušová, Krátka 634/1, Šuňava -

stavba "DVOJGARÁŽ" navrhovaná na parc. KN-C č. 511/11, k.ú. Vyšná Šuňava, Šuňava

Stavebné povolenie

Vyvesené: 14. 9. 2020

Dátum zvesenia: 30. 9. 2020

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť