Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vo veci zmeny druhu pozemku podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. v k.ú. Nižná Šuňava

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vo veci zmeny druhu pozemku podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. v k.ú. Nižná Šuňava

Dokument

Vyvesené: 8. 9. 2020

Dátum zvesenia: 24. 9. 2020

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť