Obsah

Späť

Hlasovanie do prenosnej schránky

Informácia pre voličov, ktorí chcú využiť hlasovanie do prenosnej schránky:
Voliči aj v týchto spojených voľbách môžu využiť hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Toto hlasovanie je určené pre občanov, ktorí sú imobilní a nemôžu sa osobne dostaviť do volebnej miestnosti. V tomto prípade sa nejedná o osoby v izolácii, z dôvodu ochorenia Covid-19! Na to je určený špeciálny spôsob hlasovania cez špeciálne zriadenú komisiu.
Nahlásiť sa na voľbu do prenosnej volebnej schránky je možné telefonicky počas úradných hodín na obecnom úrade tel.č. 052/7791515, mobil.č.: 0908452298, cez splnomocnenca resp. e-mailom na kancelaria@sunava.sk
Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko voliča, adresu TP a taktiež uviesť informáciu v akých voľbách sa chce volič zúčastniť hlasovania (či volieb do orgánom samosprávneho kraja alebo komunálnych volieb, resp. oboch).
 

Vyvesené: 19. 10. 2022

Dátum zvesenia: 20. 10. 2025

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť