Obsah

Späť

Výročná členská schôdza SČK v Šuňave

MS SČK Šuňava  pozýva svojich členov a dobrovoľných darcov krvi na výročnú členskú schôdzu v sobotu 4.2.2023 o 14,00 hod. do salónika KD v Šuňave.

Vyvesené: 23. 1. 2023

Dátum zvesenia: 8. 2. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť