Obsah

Späť

Zber nebezpečných odpadov

V dňoch od 03.05.2022 (UTOROK) do 10.05.2022 (UTOROK) sa
uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Mobilnú zberňu nájdete pri Obecnom úrade v Šuňave.

Do mobilnej zberne patria:

     * Žiarivky
    * Opotrebovaný motorový olej
    * Akumulátory a batérie
    * Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

Chcem Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria.  Zároveň,
Vás chcem poprosiť ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude,
bandaske...), olej vyliať do nádoby nato určenej.

Vyvesené: 2. 5. 2022

Dátum zvesenia: 3. 5. 2025

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť