Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.05.2018

Zmluva o grantovom účte

16

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šuňava

17.05.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

15

Neuvedené

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Obec Šuňava

17.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

14

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Šuňava

26.04.2018

Zmluva o dielo

13

708,00 EUR

CUBS plus, s.r.o.

Obec Šuňava

26.04.2018

Zmluva o dielo

12

45 942,61 EUR

JUNO DS s.r.o.

Obec Šuňava

20.04.2018

Zmluva o dielo

11

1 200,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Šuňava

12.04.2018

Zmluva o dielo

8

8 449,12 EUR

BEL SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Šuňava

26.03.2018

Zmluva o dielo

7

140,00 EUR

Mgr. Marián Lacko

Obec Šuňava

26.03.2018

Zmluva o dielo

6

116,00 EUR

PhDr. Ľubomír Šárik

Obec Šuňava

15.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šuňava v roku 2018

1/2018

10 000,00 EUR

Obecný futbalový klub Šuňava

Obec Šuňava

07.03.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

18/36/50J/2

24 873,60 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Šuňava

07.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šuňava v roku 2018

2/2018

500,00 EUR

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Šuňava

Obec Šuňava

28.02.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.06.2016

5

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Šuňava

16.02.2018

Zmluva o výpožičke

4

Neuvedené

Základná umelecká škola Štrba

Obec Šuňava

14.02.2018

Kúpna zmluva č. 29/2017, ul. Tatranská

29/2017

1,00 EUR

Miroslav Maro

Obec Šuňava

24.01.2018

Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4_SC431-2015-6/180

3

Neuvedené

Obec Šuňava

Ministerstvo životného prostredia SR

11.01.2018

Dodatok k Kúpnej zmluve č. 31/2017 ulica Mieru

1

Neuvedené

Peter Hudec a Vlasta Hudecová

Obec Šuňava

22.12.2017

Dohoda o ukončení platnosti zmluvy

9

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Šuňava

21.12.2017

Kúpno-predajná zmluva

8

1 800,00 EUR

Urbárske pozemkové spoločenstvo Kravany

Obec Šuňava

04.12.2017

Zmluva o dielo

42/2017

83 990,08 EUR

ARPROG, akciová spoločnosť

Obec Šuňava

29.11.2017

Výpoveď zmluvy

00326437-01

Neuvedené

2-morrow, s.r.o.

Obec Šuňava

16.11.2017

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2013 o nájme nebytových priestorov

2

Neuvedené

Zuzana Moulaiová

Obec Šuňava

15.11.2017

Kúpna zmluva č. 22/2017, Ul. Lúčna

22/2017

85,00 EUR

Jozef Jurčík, Ján Jurčík, Mária Hudáková

Obec Šuňava

15.11.2017

Kúpna zmluva č. 8/2017, Ul. Lúčna

8/2017

1,00 EUR

Ján Handzuš, Ing. Katarína Handzušová

Obec Šuňava

15.11.2017

Kúpna zmluva č. 1/2017, Ul. Lúčna

1/2017

525,00 EUR

Miloš Ilenčík

Obec Šuňava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: