Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.06.2021

Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

21/36/054/163

12 106,44 EUR

Obec Šuňava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

18.06.2021

Zámenná zmluva na nehnuteľností

11/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

Šebestová Anna

09.06.2021

Kúpna zmluva

KZ-2/2021

40,17 EUR

Obec Šuňava

Flašíková Anna, Zelina Ján, Hámor Milan

09.06.2021

Kúpna zmluva

KZ-1/2021

11,10 EUR

Obec Šuňava

Stanková Viera, Hudáková Anna, Zelina Marián, Geci Ján, Handzuš Jozef, Gavalierová Mária

08.06.2021

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

6

Neuvedené

Obec Šuňava

Ministerstvo životného prostredia SR

08.06.2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1575/2013

10/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

MADE spol. s r.o.

19.05.2021

Darovacia zmluva

D-4/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

Sedlák Vladimír, Silvajová Júlia, Minářová Mária

19.05.2021

Darovacia zmluva

D-3/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

Jurčík Peter, Jendričáková Jolana, Ing. Zajac Ján, Nógradi Zoltán

19.05.2021

Darovacie zmluva

D-2/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

Hurčala Ján, Hurčala Alfréd

19.05.2021

Darovacia zmluva

D-1/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

Omasta Jozef

18.05.2021

Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 321 1047

3 000,00 EUR

Obec Šuňava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

17.05.2021

Zmluva o dielo

9/2021

196 860,44 EUR

VODAKAN, s.r.o.

Obec Šuňava

12.05.2021

Zmluva o grantovom účte

8/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

Prima banka Slovensko, a.s.

12.05.2021

Zmluva o bežnom účte

7/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

Prima banka Slovensko, a.s.

12.05.2021

Zmluva o bežnom účte

6/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

Prima banka Slovensko, a.s.

28.04.2021

Zluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

4A/2021

80,00 EUR

KB PROTECT s.r.o.

Obec Šuňava

27.04.2021

Kúpna zmluva č. 35/2021, ul. Mieru

35/2021, ul.Mieru

633,60 EUR

Martonová Margita, Martin Marton

Obec Šuňava

06.04.2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

5/2021

Neuvedené

Obec Šuňava

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

29.03.2021

Zluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

4/2021

50,00 EUR

KB PROTECT s.r.o.

Obec Šuňava

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Obec Šuňava

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

27.02.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

4

Neuvedené

Obec Šuňava

NATUR-PACK, a.s.

27.02.2021

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

3/2021

2 520,00 EUR

Obec Šuňava

Ing. Daniela Dudová

23.02.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárení

3

Neuvedené

Brantner Poprad, s.r.o.

Obec Šuňava

19.02.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8007390121

216,36 EUR

Obec Šuňava

SPP - distribúcia, a.s.

05.02.2021

Kúpna zmluva

2/2021

8 999,00 EUR

Obec Šuňava

ActiveAuto, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: