Obsah

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo vyšnej časti obce v roku 2015.