Obsah

Športový deň s hasičmi

V sobotu 5.mája 2018 pri príležitosti sviatku sv. Floriána pripravil Dobrovoľný hasičský zbor Šuňava športové popoludnie s hasičmi.