Obsah

Výstavba miestnych komunikácií

Výstavba miestnych komunikácií ul.Lúčnej a ul. MK11C /apríl až marec 2018/.