Obec Šuňava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.01.2012 Predplatné Hospodárske noviny
28241
0.00 € s DPH Obec Šuňava ECOPRESS a.s. 04.01.2012 10.01.2012
09.01.2012 členský príspevok na rok 2012 Združenie miest a obcí Slovenska
1/2012
290.10 € s DPH Obec Šuňava Združenie miest a obcí Slovenska 14.11.2011 02.01.2012
09.01.2012 fakturácia za Obecné noviny rok 2012
19523211
46.80 € s DPH Obec Šuňava INPROST s.r.o. 01.12.2011 02.01.2012
09.01.2012 novinový titul SME
201203852
165.00 € s DPH Obec Šuňava PETIT PRESS, a.s. 24.11.2011 02.01.2012
09.01.2012 Zálohová faktúra - predplatné na novinový titul Hospodárske noviny
13740132
187.50 € s DPH Obec Šuňava ECOPRESS a.s. 06.12.2011 02.01.2012
09.01.2012 predplatné Podtatranské noviny
100371424
20.40 € s DPH Obec Šuňava Slovenská pošta, a.s. 29.12.2011 02.01.2012
09.01.2012 poistné za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
5/2012
1748.36 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 08.12.2011 02.01.2012
09.01.2012 Poistné za produkt - Združené poistenie majetku
6/2012
626.84 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 08.12.2011 02.01.2012
09.01.2012 Za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2012
326437
32.86 € s DPH Obec Šuňava SAMNET - informačný systém samosprávy 02.01.2012 04.01.2012
09.01.2012 Výmer členského príspevku za rok 2012
11/2012
135.38 € s DPH Obec Šuňava Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 27.12.2011 04.01.2012
09.01.2012 zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených 5 zložiek
0325111369
629.21 € s DPH Obec Šuňava Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. 02.01.2012 09.01.2012
09.01.2012 za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac december
1782/2011
59.75 € s DPH Obec Šuňava EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31.12.2011 09.01.2012
05.01.2012 Dramatizácia, scéna a réžia hry "Rysavá jalovica" pre Divadlo mladých v Šuňave.
54/2011
1000.00 € s DPH Obec Šuňava COMEDIA, Vlado Benko 31.12.2011 31.12.2011
27.12.2011 alikvotný podiel zvýšených nákladov separovaného zberu
2011438
1179.95 € Obec Šuňava Technické služby Mesta Svit 19.12.2011
07.12.2011 zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad
0325111265
714.55 € Obec Šuňava Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. 01.12.2011
Zobrazených 1576 - 1590 z celkových 1692.
1 2 102 103 104 106 108 109 110 111 112 113