Obec Šuňava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.12.2011 Faktúra za dodávku plynu za obdobie:01.12.2011-18.01.2012
7232335972
1044.00 € Obec Šuňava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.12.2011
02.12.2011 na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 09.11.2009 a dodatku č.1 (verejné obstarávanie zákazky "Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava"
2011131
2923.20 € Obec Šuňava ARDE, s.r.o. 01.12.2011
07.11.2011 faktúra na základe ZOD č. 6A1610 plastové výrobky
6A61012411
1066.68 € Obec Šuňava FENESTRA Sk, spol. s.r.o. 02.11.2011
07.11.2011 na základe zmluvy č. 37 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
0325111133
702.37 € Obec Šuňava Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. 02.11.2011
03.11.2011 faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 11/2011
7222302893
1044.00 € Obec Šuňava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.11.2011
02.11.2011 Faktúra za dodávku elektriny za obdobie: 01.09.2011-30.11.2011
7494991662
7321.00 € Obec Šuňava Východoslovenská energetika, a.s. 23.10.2011
02.11.2011 Fakturácia zabezpečenia inžinierskej činnosti - stavebný dozor pre stavbu "Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava" v zmysle podmienok Zmluvy o výkone činnosti zo dňa 22.06.2010
21145
3600.00 € Obec Šuňava BORALE, s.r.o., Levoča 24.10.2011
02.11.2011 Faktúra za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác SO 01 Chodníky, SO 02 Úprava verejných priestranstiev a sadové úpravy, SO 03 Autobusová zastávka, SO 04 Verejné osvetlenie
119 038 0109
109855.98 € Obec Šuňava STRABAG s.r.o. 10.10.2011
10.10.2011 platba zálohy - dúchadlo
ZLV-2011-4-000053
1255.20 € Obec Šuňava RUDOS RUŹOMBEROK, s.r.o. 30.09.2011
10.10.2011 Faktúra Dúchadlový agregát DI 40-6 GB príslušenstvo
11001561
1255.20 € Obec Šuňava RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. 04.10.2011
04.10.2011 faktúra za dodávku plynu za obd: 01.10.2011-31.10.2011
7307225187
1044.00 € Obec Šuňava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.10.2011
08.09.2011 Fakturácia na základe ZOD č. 6A1086 plastové výrobky, parapety, montáž, vysprávky, preprava
6A08612323
8270.33 € Obec Šuňava FENESTRA Sk, spol. s.r.o. 05.09.2011
07.09.2011 zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek
0325110871
1107.67 € Obec Šuňava Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. 05.09.2011
06.09.2011 dodávka plynu za obdobie: 01.09.2011-30.09.2011
7192236531
1044.00 € Obec Šuňava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.09.2011
05.09.2011 Autobusová doprava na Medzinárodnú hasičskú súťaž v Slovinsku:20.07.2011-24.07.2011
2011/021
2731.00 € Obec Šuňava Peter Rečičár Autoškola REČIČÁR 26.07.2011
Zobrazených 1591 - 1605 z celkových 1692.
1 2 103 104 105 107 109 110 111 112 113