Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1

Obec Šuňava oznamuje začatie prerokovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1".
Dátum zverejnenia: 28.02.2018

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ÚP_verejnosť

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ÚP_organizácie

Tabuľka Bilancia PPF

Výkres č.3

Výkres č.4a

Výkres č.5

Výkres č.6

Výkres č.7Zmena a doplnok č.1 - Textová časť

 

Fotogaléria

 Divadelná Šuňava 2018

Divadelná Šuňava 2018

Po roku sa v kultúrnom dome v Šuňave opäť zhromaždilo vyše sto dobrovoľníkov, ktorí svoj čas a talent venujú neprofesionálnemu divadlu. Festivalová regionálna prehliadka Divadelná Šuňava zapísala v piatok a sobotu - 16. a 17. marca, už svoj 26. ročník, na ktorom sa predstavilo 110 hercov z troch okresov - Poprad, Kežmarok a Levoča.

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

,,Život je dar, ktorý si vážime...“ Narodenie dieťatka je jedna z najradostnejších udalostí v živote každého rodiča. Preto v našej obci sa stalo každoročnou tradíciou privítať našich najmenších obyvateľov. Dňa 25. februára 2018 sa konala slávnosť ,,Uvítanie detí do života“ narodených v roku 2017 s trvalým pobytom v obci.

Karneval v Materskej škole

Karneval v Materskej škole

Aj deťúrence a pani učiteľky v materskej škôlke vystrojení v maskách od výmyslu sveta to roztočili hneď zrána a to 7. februára 2018.

Oznamy

20.03.2018

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

Zápis sa uskutoční : dňa 10. apríla 2018(utorok) od 12.00 hod. do 15.00 hod. v učebni 3. triedy (1.poschodnie) v budove základnej školy. Zápisu sa zúčastnia povinne všetky deti, ktoré k 31.8.2018 dosiahnu vek 6 rokov. Zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré vek 6 rokov dosiahnu po 1.9.2018 Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Na zápis je potrebné priniesť: občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa (budúceho prváka), 6€ na zakúpenie pracovných zošitov a zošit Moje prvé čiary.

Detail Aktuality

15.03.2018

POZOR - Zmena zberu TKO

Oznamujeme občanom, že dňom 21.3.2018(streda) sa mení termín vývozu komunálneho odpadu a to v pravidelnom cykle každý DRUHÝ týždeň v STREDU namiesto utorku.

Detail Aktuality

28.02.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Detail Aktuality

22.01.2018

Štatistické zisťovanie RÚ

V dňoch od 01.02.2018-30.04.2018 sa v našej obci uskutoční štatistické zisťovanie pracovníkmi Štatistického úradu SR za účelom zisťovania informácií o štruktúre, výške, a vývoji príjmov FO v rôznych typoch domácností.

Detail Aktuality

28.12.2017

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava

Obec Šuňava realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v zvýšení energetickej účinnosti Obecného úradu (objekt AB) obce Šuňava.

Detail Aktuality

15.06.2018 - 16.06.2018

Letný gospelový festival ZA JAZEROM - Šuňava

Na 4. ročník Festivalu Za Jazerom 15-16.6.2018 príde aj speváčka Slávka Tkáčová s kapelou víťazka Gospeltalentu 2013.

Detail Kalendár akcií

05.08.2018

DEŇ OBCE 2018

Program už čoskoro!

Detail Kalendár akcií