Obsah

O obci

Obec Šuňava vznikla 1.januára 1974 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Šuňava. Prvá písomná zmienka o obci Šuňava je z roku 1298. Názov pochádza pravdepodobne od "šumiacich lesov alebo od pekného hája"

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Región Prešov
Počet obyvateľov 1964
Rozloha 2630 ha

 

 

Za rok 2016 bola obec Šuňava vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Pecat_obec_2016_Obec Šuňavapecat_rozvoja_obce_2016_podpis

 

Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1

Obec Šuňava oznamuje začatie prerokovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Šuňava - Z a D č. 1".
Dátum zverejnenia: 28.02.2018

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ÚP_verejnosť

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ÚP_organizácie

Tabuľka Bilancia PPF

Výkres č.3

Výkres č.4a

Výkres č.5

Výkres č.6

Výkres č.7Zmena a doplnok č.1 - Textová časť

 

Fotogaléria

Výstavba miestnych komunikácií

Výstavba miestnych komunikácií

Výstavba miestnych komunikácií ul.Lúčnej a ul. MK11C /apríl až marec 2018/.

Deň matiek

Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 13. mája 2018 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Šuňave. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

Športový deň s hasičmi

Športový deň s hasičmi

V sobotu 5.mája 2018 pri príležitosti sviatku sv. Floriána pripravil Dobrovoľný hasičský zbor Šuňava športové popoludnie s hasičmi.

Oznamy

18.05.2018

HOTEL SIPOX ŠTRBA – ZAKY RACE

HOTEL SIPOX ŠTRBA – ZAKY RACE dňa 9.6.2018 - SOBOTA od 9:00 hod.

Detail Aktuality

17.05.2018

SMS NA ČÍSLO TIESŇOVÉHO VOLANIA

Vážení priatelia, v rukách držíte informačný leták o tom, akým spôsobom správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112. Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený váš život, zdravie alebo majetok, alebo je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie vo vašom okolí, a potrebujete bezodkladnú pomoc záchranných zložiek, napríklad zdravotníkov, hasičov alebo polície.

Detail Aktuality

14.05.2018

Zber nebezpečných odpadov

Dňa 14.05.2018 (pondelok) – 21.5.2018 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne. Do mobilnej zberne patria: • Žiarivky • Opotrebovaný motorový olej • Akumulátory a batérie • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté) Chceme Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria. Zároveň, Vás chceme poprosiť ak budete mať olej v nádobách, olej je potrebné vyliať do nádoby nato určenej.

Detail Aktuality

04.05.2018

Prerušenie distribúcie elektriny

14. máj 2018 od 07:10 hod. do 15:30 hod. celá ul.Záhradná okrem úsekov od č.d. 129 po č.d. 136 a okrem č.d. 518, 528, 537, 550 ,588 30. máj 2018 od 07:20 hod. do 16:30 hod. celá ul.Družstevná, celá ul.Hŕbky, celá ul.Tichá, celá ul.Záhradná, celá ul.Tatranská, ul.Mierová od č.d. 170 po č.d. 192, č.d. 563, 581, 585, 528, 583, 553, ul.SNP od č.d. 22 po č.d. 84, od č.d. 138 po č.d. 154, č.d. 499, 592

Detail Aktuality

04.05.2018

Rally Tatry

Dňa 25.5.2018 nebude zástavka Šuňava Hŕbky a Šuňava požiarna zbrojnica obslúžená z dôvodu konania pretekov Rally Tatry. Na spojoch s odchodom 10,31 hod. a 12,38 hod. budú obslúžené zástavky Šuňava obchodné centrum a Šuňava OcÚ.

Detail Aktuality

15.06.2018 - 16.06.2018

Letný gospelový festival ZA JAZEROM - Šuňava

Organizátori letného gospelového festivalu Za jazerom v Šuňave opäť volajú priaznivcov pokojnej atmosféry, skvelej gospelovej hudby na štvrtý ročník tohto rodinného festivalu v krásnej prírode tatranského podhoria v termíne 15. – 16. júna 2018.

Detail Kalendár akcií

18.04.2018

SMS SPRAVODAJ!

Vážený občan, naša obec Šuňava, z dôvodu zlepšovania informovanosti občanov, ponúka možnosť prijímať dôležité obecné oznamy prostredníctvom obľúbených textových aplikácií Viber, WhatsApp, Messenger a E-mailom. Využite bezplatné prijímanie oznamov buď online prihlásením alebo osobnou návštevou nášho úradu pre prijímanie oznamov vo forme SMS správ.

Detail Aktuality