Obsah

VČS DHZ Šuňava

20.1.2018 sa konala v kultúrnom dome VČS hasičov, za prítomnosti starostu obce Stanislava Kubaského, delegátov OV DPO, členov DHZ Šuňava a pozvaných hostí.