Obsah

Základná príprava členov hasičských jednotiek

Základná príprava členov DHZ Šuňava bola realizovaná v súlade s § 16 ods. 4, 5 a 6 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v rozsahu 40 hodín rozdelená sa na teoretickú a praktickú časť.