Obsah

Rekonštrukcia autobusovej zástavky

Rekonštrukcia autobusovej zástavky pri požiarnej zbrojnici vo vyšnej časti obce.