Obsah

Výstavba chodníka

Výstavba druhej etapy chodníka v nižnej časti obce v roku 2015.