Obsah

4.4.2017 - Odovzdávanie titulov Zaslúžilý člen DPO SR

Dňa 4. apríla 2017 sa v meste Žilina uskutočnil akt odovzdávania titulov „Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky“, najvyššieho vyznamenania hasičskej organizácie za vykonanú celoživotnú prácu na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany.