Obsah

Karneval v Materskej škole

Aj deťúrence a pani učiteľky v materskej škôlke vystrojení v maskách od výmyslu sveta to roztočili hneď zrána a to 7. februára 2018.