Obsah

Projekt „Dostavba chodníkov II. etapa a vybudovanie parkoviska pred farským úradom“.

Naša obec začala 9. apríla 2018 s realizáciou úpravy plochy na parkovanie pred farským úradom, čim sa podarilo získať 6 parkovacích miest. Stavebné práce na parkovisku sa skončili 12. apríla 2018.