Obsah

Rekonštrukcia Obecného úradu

Obec Šuňava zrealizovala projekt spolufinancovaný Európskou úniou
na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíval v zvýšení energetickej účinnosti Obecného úradu (objekt AB) obce Šuňava.