Obsah

Čarovné VIANOCE

Miestom plným vianočných inšpirácii a dobrej nálady bola miesta sála kultúrneho domu. Známa predajno prezentačná výstava má už dlhoročnú tradíciu v kalendári kultúrno-športových podujatí v našej obci, tento rok sa konala v nedeľu 24. novembra 2019.