Obsah

Rozprávka v našej škôlke

Žiaci 5. ročníka si 26.5.2019 v skupinkách pre deti prichystali divadlo, zábavne súťažné hry a iné.