Obsah

Sviatok sv. Mikuláša

V piatok 6.decembra zavítala mikulášska nálada aj do našej základnej a materskej školy. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole.

Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami.

Aj v materskej škole čakali Mikuláša rozžiarené očká detí, ktoré sa na tento deň veľmi tešili a dlho pripravovali. Mikuláša privítali básňami a piesňami, ktoré si pre neho starostlivo pripravovali.