Obsah

Vianočná školská akadémia

Vianoce – čas lásky, pokoja a radosti. Tak by sme mohli charakterizovať tie nádherné dni naplnené očakávaním, radosťou a láskou. V našej škole sa tento vianočný čas spája s vianočnou besiedkou.