Obsah

Duchovná víkendovka

Rodina, vzťahy a liečba rán, pod týmto názvom sa niesla atmosféra v prírodnom areály za našou obcou v piatok 21. augusta a v sobotu 22. augusta 2020.