Obsah

VČS MS SČK v Šuňave

Výročná členská schôdza MS SČK v Šuňave sa uskutočnila v nedeľu 9. februára 2020 v salóniku KD v Šuňave o 14,00hod..