Obsah

Začiatok školského roka 2020/2021

V stredu 2. septembra 2020 sa začal nový školský rok 2020/2021 v ZŠ s MŠ v Šuňave za zvýšených bezpečnostných opatrení za účelom zabránenia šírenia COVID-19.