Obsah

Stavanie májov

„Vstávaj dievča hore,
sadíme ti máje,
ak hore nevstaneš,
mája nedostaneš!
Máj, máj, máj zelený,
pod oblôčkom sadený.“