Obsah

Divadelný súbor

Vo Vyšnej Šuňave sa začala kultúrna činnosť rozvíjať už v roku 1919. Za réžie Jána Stolinu zahrala mládež prvú divadelnú hru Kamenný chodníček od Ferka Urbánka. Divadelnú činnosť ďalej rozvíjal hlavne Dobrovoľný hasičský zbor. Odvtedy sa divadlo hralo na všetky väčšie sviatky, zriedka však v letných mesiacoch. Prvé javisko postavili hasiči v triede starej školy. Vyšnošuňavskí ochotníci sa zúčastnili na divadelných pretekoch v rokoch 1941, 1942 a 1943 dvakrát v Poprade a raz v Liptovskom Mikuláši.

Od roku 1945 boli v obciach zriadené miestne osvetové rady, ktoré sa starali o ľudovovýchovnú činnosť, medziiným aj divadlo. Problémy boli s priestormi, ktoré sa vyriešili až v roku 1989 po otvorení kultúrneho domu. Členovia zväzu mladých a pár starších občanov po trinásťročnej prestávke obnovili činnosť divadelného súboru.

Súbor pracoval pod vedením osvetára Štefana Cvanigu a od roku 1992 pôsobí pod vedením vedúceho kultúrneho strediska Michala Zajaca. Divadelné hry boli do roku 2004 nacvičované v réžii Vladimíra Majovského z Popradu. Od roku 1993 sa v obci pravidelne usporadúva medziokresný Podtatranský festival ochotníckych súborov Divadelná Šuňava. Dnes je vďaka výbornej kvalite, dokonalej organizácii, vynikajúcej atmosfére a divadelného zázemia v tejto obcí považovaná Divadelná Šuňava za jeden z výborných festivalov. Veľký podiel má na tom aj Obecný úrad a Miestne kultúrne stredisko v Šuňave.

divadlodivadlo

Divadlo mladých získalo nemálo ocenení za kolektívnu prácu, réžiu a dramaturgiu i herecké výkony jednotlivcov. V roku 1995 sa v rámci postupovej súťaže divadelný súbor prebojoval na celoslovenskú súťaž v Šuranoch, kde získal druhé miesto s hrou Cesta. O dva roky neskôr už Jašek Kutliak spod Bučinky zvíťazil a postúpil na medzinárodný divadelný festival v Martine Scénická žatva '97.

dvdv

dvdv

V máji 1999 obec oslávila osemdesiate výročie ochotníckeho divadla a desiate výročie Divadla mladých, kedy bola domácim súborom odohraná pamätná hra Kamenný chodníček.

24. decembra 2006 náhle zomrel dlhoročný režisér súboru Mgr. Vladimír Majovský divadelníci ako aj široka verejnosť sa s ním rozlúčili 8. januára 2007.