Obsah

Kolaudácia požiarnej zbrojnice

V piatok 24.septembra 2021 bola odovzdaná do prevádzky požiarna zbrojnica v našej obci.