Obsah

Základný kolektív Ideálnej mládežníckej aktivity – STEP

Základný kolektív Ideálnej mládežníckej aktivity – STEP je mimovládna organizácia , združujúca mladých dobrovoľníkov na organizovanie voľnočasových aktivít pre deti a mládež v Šuňave . Organizácia vznikla 1.júla 2005, kedy sa zopár mladých zo Šuňavy rozhodlo skoncovať s nudou a konečne začať niečo robiť aj pre deti a mladých.

zkzk

Hlavným cieľom organizácie je vypĺňať voľný čas mladých v Šuňave podujatiami, na ktorých si môžu vyskúšať nové hry, aktivity na zlepšenie komunikatívnosti, fantázie, športových znalostí ako aj na rozšírenie všeobecných poznatkov. Týmto spôsobom sa kolektív mladých STEP-ákov snaží predchádzať protispoločenským aktivitám u detí a mládeže .

Organizácia má momentálne za sebou 18 úspešných podujatí, konaných v obci i mimo nej. Nedávno sa k nej pridal aj chrámový zbor Effatha , ktorý pôsobí v Kostole všetkých Svätých každú nedeľu a sviatky.

ZK IMA – STEP si obľúbilo už mnoho detí , ktoré sa pravidelne zúčastňujú na podujatiach. Medzi najobĺubenejšie akcie patrí: výlet do kina, púšťnie šarkanov, prezentácia historického šermu a pod.

Organizácia je podporovaná MŠ SR a obcou Šuňava. V budúcnosti chcú organizátori pripraviť okrem iného aj zahraničné multilaterálne výmeny, tábory či súťaže, a plánuje taktiež vytvorenie internetového klubu.

ZK IMA – STEP
Hŕbky 533
Šuňava 059 39
Tel: 0903 063 919
www.ima-sunava.host.sk